Presidenten vum PC-E vun 1937 bis haut

Joer President Éierentitel
     
1937 - 1953 Dr. Auguste Colbach Éirepresident
1954 - 1972 M. Jacoby John Éirepresident
1973 - 1976 M. Paul Faber  
1977 - 1980 M. Arthur Muller  
1981 - 1988 M. Fernand Hoffmann  
1989 - 1998 M. Nico Mujzer  
1999 - 2021 M. Fernand Grasges Éirepresident
2022 - M. Philippe Zirnheld